Hình Như Mình Yêu Rồi

¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động

Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *