Heal A Messy Mood

🎐
A free, cool breeze can heal a messy mood.
//
自由散漫的凉风 能治愈乱糟糟的坏心情。
Zìyóu sànmàn de liáng fēng néng zhìyù luànzāozāo de huài xīnqíng.
//
Tự do tán mạn đích lương phong năng trị dũ loạn tao tao đích phôi tâm tình.
//
Một làn gió tự do và mát mẻ có thể chữa khỏi một tâm trạng tồi tệ lộn xộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *