FEBRUARY 8, 2020 – 1

Nguyện chúng ta, đều có năng lực yêu chính mình, có thừa năng lực yêu người khác.
//
愿我们,都有能力爱自己,有余力爱别人。
Yuàn wǒmen, dōu yǒu nénglì ài zìjǐ, yǒu yúlì ài biérén. ​​​​ ​​​​
//
May we all have the ability to love ourselves and others. ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *