FEBRUARY 17, 2021

Lúc còn nhỏ, nụ cười là một cảm xúc bẩm sinh.
Sau này, nụ cười là một chiếc mặt nạ vô danh.
//
儿时,笑容是与生俱来的情绪。
后来,笑容是不为人知的面具。 ​ ​​​​
Er shí, xiàoróng shì yǔ shēng jù lái de qíngxù.
Hòulái, xiàoróng shì bù wéi rénzhī de miànjù. ​ ​​​​
//
As a child, a smile is an innate emotion.
Later, a smile was a mask unknown. ​ ​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *