You are currently viewing FEBRUARY 11, 2021

FEBRUARY 11, 2021

Đón Tết Nguyên Đán ngay tại chỗ là vì sự bình an của người nhà, là vì sự đoàn tụ tốt đẹp hơn trong tương lai. Cảm tạ bạn lựa chọn ở lại, trái tim chúng ta ở bên nhau, chính là đoàn viên.
//
就地过年,是为了家人的平安,是为了将来更好地团圆。感谢你选择留下,我们心在一起,就是团圆。
//
Celebrating the Lunar New Year on the spot is for the safety of the family and for a better reunion in the future. Thank you for choosing to stay. Our hearts are together, that is, reunion.

Leave a Reply