Everything Was A Joke

In that era when everything was a joke, you lost when you were serious.
//
那个万事皆笑话的时代,你认真就输了。
Nàgè wànshì jiē xiàohuà de shídài, nǐ rènzhēn jiù shūle.
//
Na cá vạn sự giai tiếu thoại đích thì đại, nhĩ nhận chân tựu thâu liễu.
Cái thời đại mọi thứ đều là trò đùa này, bạn nghiêm túc thì bạn thua.

P.s.: Picture taken in Bana Hills, Da Nang, Vietnam in 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *