Đời Người Vui Chơi Được Mấy

Nghĩ lại vẫn thích mùa hạ nhất. Hoa thắm mau tàn, lá vàng nhanh rụng, chỉ cành xanh mới có thể dài lâu.

Đời người vui chơi được mấy
Trên đường bao cuộc chia ly
//
人间欢乐少,
陌上别离多。
Rénjiān huānlè shǎo,
Mò shàng biélí duō.

P.s.: Picture taken in Barkam, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *