AUGUST 3, 2019

Nếu chia ván cờ thành hai nửa, triết lý của nửa ván đầu là “không do dự” thì triết lý của nửa ván sau là “không hối hận”. Đời người cũng vậy.
//
如果将棋局一分为二,前半局的下棋哲学是“不犹豫”后半局的下棋哲学是“不后悔”。生活也是如此。
//
If the chess game is divided into two, the philosophy of the first half is “not hesitation”, in the latter half it is “no regrets.” So is life.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 3, 2019

JULY 21, 2019

Trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, chính là sau khi nhận ra sự thật của cuộc sống, vẫn yêu cuộc sống.
(Romain Rolland)
//
世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活。
//
There is only one heroism in the world: to see the world as it is, and to love it.
//
Il n’ya qu’un héroïsme au monde: c’est de voir le monde tel qu’il est et de l’aimer.

P.s.: Picture taken in Huanglong, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 21, 2019

JULY 10, 2019

Kiếm tiền là một loại năng lực, tiêu tiền lại là một loại kỹ thuật. Mà bản thân tôi chính là kiểu người như vậy, năng lực có hạn, nhưng kỹ thuật thì lại rất cao.
//
赚钱是一种能力,花钱是一种技术。我能力有限,技术却很高。
//
Making money is an ability, spending money is a technology. I have a limited ability, but a high technology.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJULY 10, 2019

JULY 1, 2019

Vậy là chỉ còn 6 tháng nữa là tới năm 2020 rồi đó. Mỗi người đều đang phải đấu tranh, xin bạn nhất định đừng ngã xuống.
//
半年之后迎来2020年。每个人都在挣扎,请你千万别倒下。
//
2020 is only 6 months away. Everyone is struggling, please don’t fall.
P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJULY 1, 2019

JUNE 30, 2019

Cuộc đời ngắn lắm việc gì phải nhớ mãi không quên.
(Nhân sinh khổ đoản hà tất niệm niệm bất vong.)
//
人生苦短何必念念不忘。
//
Life is too short to remember forever.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 30, 2019

JUNE 26, 2019

Chờ một người nghĩ rằng tôi là người quan trọng nhất trên thế giới.
//
等一个 觉得全世界我最重要的人。
//
Waiting for the one who thinks that I’m the most important person in the world.

P.s.: Picture taken in Mounigou, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 26, 2019

JUNE 16, 2019

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Fathers Day]

“Tôi mà có con, tôi chẳng mong nó trở thành một người thành công trong cuộc sống, tôi chỉ mong nó có thể được làm chính mình là tốt rồi, nó muốn trở thành gay, muốn đi du lịch, muốn vứt bỏ tất cả, muốn phẫu thuật thẩm mỹ, muốn chỉnh sửa cơ thể… miễn là không phạm pháp… tôi đều cho là đúng. Nhưng nếu có một ngày bỗng dưng nó nói với tôi nó muốn thành công, tôi sẽ bắt đầu lo lắng, một người nếu thực tâm mang khát vọng thành công, thì người ấy cả đời cũng chẳng thể hạnh phúc được.”
(Đại Trương Vỹ)
//
“我有孩子我绝对不想让他成为成功人士, 我只想让他做自己就行了, 他想成为 gay, 他想去旅游, 他想去抛弃一切, 去整容, 人体改造, 只要他不犯法, 我觉得什么都对, 但是他有一天跟我说他要成功, 我就开始着急了, 一个人真的渴望成功, 这个人一辈子都不会幸福的.”
//
“If I had children, I definitely wouldn’t want him to be a successful person. I just want him to be himself. If he wanted to be gay, travel, abandon everything, have plastic surgery, body modification, etc. As long as he doesn’t break the law, I think everything would be alright. But one day he told me that he would like to be successful, I would begin to worry. If a person really wanted to succeed, this person would never be happy.”

Continue ReadingJUNE 16, 2019