JUNE 1, 2021

Hôm nay là Ngày Quốc tế thiếu nhi. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ mới vài trăm tháng tuổi.
//
今天六一儿童节啦,毕竟我也才几百个月。
//
Today is Children’s Day. After all, I’m only a few hundred months old.

Continue Reading JUNE 1, 2021

MAY 31, 2021

Dù lớn thế nào, chúng ta phải luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, anh hùng và phép thuật.
//
无论多大,都要永远相信童话、英雄和魔法。
//
No matter how old, we must always believe in fairy tales, heroes and magic.

Continue Reading MAY 31, 2021

MAY 30, 2021

Trước đây đi ngủ gọi là lười biếng, bây giờ đi ngủ gọi là cống hiến. Một người ngủ, gia đình vẻ vang. Cả nhà ngủ, trung thành báo đáp Tổ quốc.
//
以前睡觉叫懒虫,现在睡觉叫做贡献,一人睡觉,全家光荣,全家睡觉,精忠报国。
//
I used to sleep as a slacker, but now I sleep as a contribution. When I sleep alone, my whole family is glorious. My whole family sleeps, we serve our fatherland faithfully.

Continue Reading MAY 30, 2021

MAY 23, 2021

Tôi luôn tin rằng cái gọi là mới mẻ không phải là làm điều tương tự với những người chưa quen, mà là trải nghiệm cuộc sống chưa quen với những người đã quen.
//
一直认为,所谓新鲜感,不是和未知的人一起去做同样的事情,而是和已知的人一起去体验未知的人生。
//
I have always believed that novelty is not to do the same thing with unknown people, but to experience unknown life with known people.

Continue Reading MAY 23, 2021

MAY 22, 2021

Thế giới này với tôi mà nói vốn cũng không có cái gì bất ngờ.
//
这世界对我来说本就没有什么惊喜。 ​​​
//
There are no surprises in the world for me.

Continue Reading MAY 22, 2021

MAY 20, 2021

Bận rộn quá nhưng ngày 520 cũng phải up gì đó.

Tình yêu có thể từ từ, thịt phải ăn khi còn nóng.
//
恋爱可以慢慢谈 肉必须趁热吃。
//
Love can wait; I have to eat first.

Continue Reading MAY 20, 2021

MAY 15, 2021

Cuộc sống không có gì khó khăn, chỉ cần bạn sẵn sàng từ bỏ.
//
人生无难事,只要肯放弃。
//
There is nothing difficult in life, as long as you are willing to give up.
지나간 것은 지나간 대로
그런 의미가 있죠

Continue Reading MAY 15, 2021

MAY 14, 2021

Trên thực tế, người muốn tự thiết kế cho chính mình đơn độc một tương lai như thế nào, khả năng thực hiện là rất lớn. Người muốn thiết kế tương lai cho bản thân mình cùng người khác như thế nào, thất vọng trong cuộc sống thực hầu như đến từ đây.
//
事实上,人要给自己单独设计一个怎样的未来,实现的可能性是很大的。人要给自己和别人在一起,设计一个怎样的两个人的未来,现实生活中的失望,几乎都来源于此。
//
In fact, it is very possible for a person to design a future for herself. She wants to design a future for herself and the other; that’s where disappointments in real life almost come from.
Ta đi tìm cả thế giới nhưng mà lại trốn nhau
Biết vậy đã nghỉ chơi từ lúc mới chớm đau

Continue Reading MAY 14, 2021

MAY 13, 2021

Có cả trăm cách sống,
Câu chuyện của người khác dù tốt hơn, từ đầu đến cuối chứa không nổi bạn.
Sống như thế nào, chính mình quyết định.
//
生活有一百种过法,
别人的故事再好,始终容不下你。
活成什么样子,自己决定。
//
There are a hundred ways to live,
No matter how good other people’s stories are, there is no room for you.
It’s up to you to decide what you want to live.
I don’t care what you might think about me
You can vibe without me if you want

Continue Reading MAY 13, 2021