JULY 24, 2021

12 years ago today marked the first time I was about to move to another time zone, GMT+8. It was a 15-day trip to Garzê Tibetan Autonomous Prefecture in Sichuan, China. My first ever long trip.

Cả đời quay đầu nhìn, năm phần hậu tri hậu giác, ba phần không thể làm gì, có thể có hai phần không oán không hối, coi như đáng giá.
//
一生回头看,五分后知后觉,三分无可奈何,能有两分无怨无悔,就算值了。

Continue ReadingJULY 24, 2021

JULY 23, 2021

Trước thảm họa, loài người đã trở về với khát vọng bình dị nhất là sống tốt. Mong rằng tình yêu thương và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi khổ nạn, mong mọi người được bình an.
//
在灾难面前, 人类又回到最原始最简单的愿望, 好好活着。希望爱和团结能跨过一切磨难,希望大家都平平安安。 ​​​
//
In the face of disasters, mankind has returned to the most primitive and simple desire to live well. I hope that love and unity can overcome all tribulations, and I hope everyone is safe.

Continue ReadingJULY 23, 2021

JULY 22, 2021

Vạn vật ngoài thân như khách đến rồi đi trong cuộc đời, còn lưu luyến những thứ ngoài thân thì chẳng khác nào nhờ khách ngoài vào làm chủ nhà cho mình, thật là buồn và đáng buồn!
//
身外的一切就像是生命中来来往往的客人,若执着于身外的事物,就像是从外面请了一位客人来自己家做主人,悲不悲催呀!
//
Everything outside is like guests coming and going in life. If you cling to things outside, it’s like inviting a guest from outside to be your home master. It’s sad!

Continue ReadingJULY 22, 2021

JULY 21, 2021

Hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh từ trên trời rơi xuống thế gian. Nó vỡ tan thành hàng chục triệu mảnh. Không ai lấy được hết, cùng lắm là nhặt được một hai mảnh.
//
幸福是一个玻璃球,从天上降到人间,摔破了,碎成千万片。没有人可以得到全部,充其量捡到一两片。
//
Happiness is a glass ball that descended from the sky to the world and was broken into tens of thousands of pieces. No one can get it all, but at best can pick up one or two pieces.

Continue ReadingJULY 21, 2021

JULY 17, 2021

Đi qua những thành phố ồn ào, tôi khó có thể mơ ước điều gì.
//
走遍一座座喧闹的都市 我很难梦见什么。
//
Walking through the noisy cities, I can hardly dream of anything.

Continue ReadingJULY 17, 2021

JULY 13, 2021

Trên đời luôn có những điều mà chúng ta không bao giờ có thể giải thích hay nói cho rõ ràng, tôi đành chấp nhận sự tầm thường và bất lực của mình.
//
世间总有一些事是我们永远无法解释也无法说清的,我必须接受自己的渺小和自己的无能为力。
//
There are always some things in the world that we can never explain or speak of clearly. I must accept my insignificance and my powerlessness.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJULY 13, 2021

JULY 12, 2021

Thật ra có kết hôn hay không thì cũng sẽ hối tiếc. Mèo trong ngõ nhỏ tự do nhưng không có chốn về. Chó trong hàng rào có nhà nhưng phải cúi đầu cả đời.
//
其实吧 就是,结不结婚都会后悔,巷子里的猫很自由,但是没有归宿,围栏里的狗有归宿,但一辈子都要低着头。
//
Actually, if you get married or not, you will regret it. The cats in the alley are free, but they have no home. The dogs in the fence have a home, but they have to keep their heads down for the rest of their lives.

P.s.: Picture taken in Changpinggou, Mt. Siguniang, Aba Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 12, 2021

JULY 11, 2021

Đá bề ngoài không đáng chú ý vẫn có thể tồn tại vĩnh cửu hàng ngàn năm. Hoa tươi đẹp không sao tả xiết chẳng qua cũng chỉ thơm được một mùa.
//
石头貌不起眼,却能恒久千年万载。鲜花美不胜收,却只不过一季芬芳。
//
Stone may seem unremarkable, but it can last for thousands of years. Flowers are beautiful, but their fragrance lasts for a season only.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Continue ReadingJULY 11, 2021