SEPTEMBER 25, 2020

Sử dụng mật khẩu 6 số để bảo vệ số dư 2 số thật mệt mỏi.
//
用6位数的密码保护着2位数的余额心好累。
//
I feel tired using a 6-digit password to protect the 2-digit balance.

SEPTEMBER 22, 2020

Trong lòng mỗi người đều có lửa, người đi ngang qua chỉ thấy khói.
//
每个人的心中都有一团火,路过的人只看到烟。
//
There is a fire in everyone’s heart; people passing by only see smoke.

SEPTEMBER 21, 2020

Đừng nghĩ về người khác quá tệ, hoặc nghĩ về người khác quá tốt, tất cả đều là phàm nhân.
//
不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。
//
Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people.

SEPTEMBER 20, 2020

Mọi thứ đừng quá nghiêm túc, chúng ta đều chỉ đi ngang qua thế giới này.
//
凡事别太认真,我们都只是路过这个世界。
//
Don’t take everything too seriously, we are just passing through this world.

SEPTEMBER 18, 2020

Đừng so sánh hoặc ngấp nghé cái gì
Chỉ cần săn sóc bản thân mình thật tốt
Tập trung cảm thụ vui vẻ.
//
不去攀比或觊觎什么
只是好好地照顾自己
潜心一志地感受快乐。
//
Don’t compare or covet anything
Just take care of yourself
Focus on feeling happy.

SEPTEMBER 17, 2020

Yêu đến yêu đi mới phát hiện thật ra thời điểm không yêu là vui vẻ nhất.
//
爱来爱去才发现其实不爱的时候最开心。
//
Love comes and goes; and you realize that you are happiest when you’re not in love.

SEPTEMBER 16, 2020

Đã không có ý nghĩa trong thế giới của người khác,
Tại sao không tỏa sáng trong thế giới của riêng bạn.
//
既然在别人的世界里微不足道,
何不在自己的世界里熠熠生辉。
//
Since you’re insignificant in other people’s world,
Why not shine in your own world.

SEPTEMBER 5, 2020

Thế giới này tàn nhẫn với mọi đứa trẻ, lớn lên không phải cứ khóc là có thể có được kẹo.
//
这个世界对每一个小孩都那么残忍,长大了并不是哭着就能要到糖果。
//
The world is so cruel to every child. When you grow up, you can’t get candy just by crying.

SEPTEMBER 4, 2020

Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, nhưng nếu như bạn mời khách, tôi có thể cùng bạn ăn lâu hơn một chút.
//
天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。
//
All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while.

SEPTEMBER 3, 2020

Lợi ích lớn nhất của việc lớn lên có lẽ là bạn được ăn kem không chỉ trong kỳ nghỉ hè.
//
长大最大的好处大概就是可以不仅仅在暑假的时候吃冰淇淋了。
//
Probably the biggest advantage of growing up is that you can eat ice cream not only during the summer vacation.