My 1995 Summer
|

My 1995 Summer

Lâu lắm rồi tôi không viết văn. Chính xác là 8 năm có lẻ, từ cái đợt thi vào đại học năm 2000. Trời, nhìn lại thấy 8 năm trôi qua nhanh quá. Giờ tự dưng muốn viết văn nhưng từ ngữ bay biến đâu cả. Trong một ngày nóng nực thế này, tôi muốn…

Ấn Tượng Danba
|

Ấn Tượng Danba

Chỉ ở Danba có 2 ngày rưỡi, nhưng vùng đất nhỏ xinh này để lại cho mình nhiều kỷ niệm. Danba có tất cả mọi thứ: thị trấn và nông thôn, núi và sông, cây và cỏ, ngày có nắng có mưa, đêm có trăng có sao, có người Hán người Tạng, thức ăn có…

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi, Transit In Guangzhou
| |

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi, Transit In Guangzhou

I didn’t have a good night sleep so I felt a lil bit tired after waking up. Alex said that he didn’t wanna miss breakfast. Alex looked forward to a Western breakfast, but they served a Chinese one. Ha ha! But I liked this kind of a light breakfast. We rent a bike next door,…