APRIL 27, 2022

Làm ngơ cũng là một loại dũng khí.
(Isaka Kotaro – Thời hiện đại)
//
视而不见也是一种勇气。
——伊坂幸太郎 《摩登时代》 ​​​
Shì’érbùjiàn yěshì yī zhǒng yǒngqì.
——Yībǎn xìngtàiláng “módēng shídài” ​​​
//
Turning a blind eye is also a kind of courage.
(Isaka Kotaro – Modern Times)​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *